Mars 2009    
     
 

Mot Leinaselet - et stykke på vei.

   
  tilbake  hjem © Arild Skjelbred