April 2008    
     
  Ved - arbeid som må gjøres, uansett hvordan fjellet lokker    
  tilbake  hjem © Arild Skjelbred