April 2009    
     
 

Holo - stølsvegen er nesten helt snøfri

   
  tilbake  hjem © Arild Skjelbred