august 2008    
     
  Arbeid på vegen - ved demningen, korte stopp, men velvillige arbeidsfolk    
  tilbake  hjem © Arild Skjelbred