Februar 2009    
     
 

Rasdalsberget - vegen er skrapt, men ikke bedre.

   
  tilbake  hjem Arild Skjelbred