Norddalstølen

Norddalen er sommerstøl til gården Øvstedal. Gjennom Norddalen har det vært ferdsel fra Lavik, Flatekvål og Nese

i Eksingedalen, når folk fra de gårdene skulle til Evanger eller til fjorden

©Arild Skjelbred 2007