Haugen - Nilsbruket fra Haugamyren

©Arild Skjelbred 2007