Tørt ved utløpet av Tuftegroe

©Arild Skjelbred 2007