mars 2008    
     
  De vanlige fine dagene etter påske - Veidemannsbu og fotografen Per Arild Lie ved Gråsteinene    
  tilbake  hjem © Per Arild Lie