Juli 2008    
     
  Redneck - vi har dem her og!    
  tilbake  hjem Arild Skjelbred