Endelig har det kommet litt snø i Rasdalen

   
     
 

Snø og spor etter aktivitet i Haugamyren

   
     
  Brøyting må til rundt Grendahuset    
  tilbake  hjem © Jan Rasdal