Vel framme ved Leinaselet - noen blir aldri trøtt - snøballene skal fanges.

©Arild Skjelbred 2006