Mot Leine - den gamle stølsvegen - her er det bra å gå opp

©Arild Skjelbred 2006