Vinden var ikke snill med oss ved Storesteinen

ŠArild Skjelbred 2006