April 2009    
     
 

Urasvingen - Arbeidet pågår for fullt - vatnet skal settes på kraftverket i juli. Om en uke eller to skal rørgaten under vegen ved Botnagrinden. Det arbeides med å finne en løsning slik at personbiler kan passere - muligens blir det satt opp en container som bilene kan kjøre gjennom - uansett vil informasjon om dette bli kunngjort i media.

   
  tilbake  hjem © Arild Skjelbred