Vårtegn nede i dalen og en skitur til Veten

   
     
 

Flott start på turen

   
     
  Gamlestølsmyren, ikke noe problem å krysse bekken    
     
  Utsikt fra Leinakanten    
     
  Store snømengder ved Vampavatnet    
     
  Ikke noe problemer innerst på Vælesløkjene    
     
  Her vært snøvær og nordavind på Veten    
     
  Snøen tiner i Rørbakken    
     
 

Frisk vannføring i Bakkafossen

   
     
  Snøfritt i Nedre Rasdalen - små "museører" på bjørken til venstre    
  tilbake  hjem © Terje Rasdal