Søndagsjakt i Langelien

   
     
 

Strategien for dagens andre råk diskuteres

   
     
  En fornøyd jeger    
     
  Dyret gjøres klart før det skal slepes til Midtgjedlakleiven    
     
  Dyret er fraktet til vegen på løypestreng og til gards med traktor    
     
  Flåing i tunet på Nerjora    
     
  Kan ikke huske at det har vært så lite vatn i elven i oktober før    
  tilbake  hjem © Arild Skjelbred