Juni 2008    
     
  Boreriggen - driftes nå hele døgnet, til slutt kommer bore leddene ut i Ura svingen og så skal det bores opp igjen til inntaket.    
  tilbake  hjem © Arild Skjelbred