Litt inntrykk fra slutten av august

   
     
 

Sensommer i Vibotn

   
     
  Kvitesteinen med Vampavatnet i bakgrunnen    
     
  Fisk å få i fjellet    
     
  Fra elven inn mot Vibotn    
     
  Hå slåtten er igang    
  tilbake  hjem © Terje Rasdal