Terje har vært på en ny fjelltur - helt snøfritt

   
     
 

Tidlig oppe ved Steinen

   
     
  Kun is som vitner om vinter ved Vampavatnet    
     
  Kvitafjellet    
     
  Ikke en snøflekk på Veten heller    
     
  Gråhorgavatnet    
     
  Osskardstjørnet    
  tilbake  hjem © Terje Rasdal