Søndag og med tidlig avreise ble det en liten foto ekspedisjon, is og snø forhold og en trivelig hjort

   
     
 

Trivelig sak som hadde søkt ly i tette granskogen

   
     
  Ser ut til å være i god stand    
     
  I dypsnøen i dalen, er det ikke så greit å være for hjorten    
     
  Kaldt og fint for vinterferierende    
     
  Nok snø å rydde vekk her    
     
  Og her    
       
  Og også her    
     
  Is oppunder Skaret på det vanlige stedet    
     
  I Rasdalsberget bør det snart ryddes for is    
  tilbake  hjem © Arild Skjelbred