En veg og førerapport fra februar

   
     
 

Flotte kjøreforhold opp i dalen

   
     
  Påskestemning i nedre Rasdalen    
     
  Litt mer snø i Øvredalen    
     
  Påske ved Rørbakken    
     
  Gamlestølsmyren - her ser det bra ut    
     
  Nok snø ved Leiaselet    
     
  Flott ved Steinen    
     
 

Man kan jo håpe på mer snø inneover i fjellet - hardt føre nå

   
  tilbake  hjem © Terje Rasdal