Juni 2008    
     
  Bolstadøyri stasjon påsken 1968 - på benken sitter blant andre Ansgar Tufte    
  tilbake  hjem © Knut Janson