Juni 2008    
     
  Molteknyting  - ser ut til at det kan bli litt i år også    
  tilbake  hjem © Arild Skjelbred