Søndagsjakt i Dalamarken

   
     
 

Klar for Dalamarken

   
     
  Litt snø i fjellet    
     
  Spissbukken    
     
  Personbefordring fra Tuften    
     
  Kjekt med traktor    
     
  Bukken fra forrige helg parteres    
  tilbake  hjem © Arild Skjelbred