SONG TIL RASDALSELVA

(Melodi : Eg gjette Tulla)

Her er me samla til fest i kveld,

me Rasdalselva skal feira,

og kampen vann me, for seint på kveld

kom melding inn : Me har seira !

 

Ja det var bra, me elv vil ha -

for denne sak` vil me brenna:

I røyr skal elva`kje renna !

 

"Er dalens perle" - Odd Rasdal sa,

og også gjerde for smalen,

og "Folkebadet" gjør ungar glad -

eit samlingspunkt nedst i dalen.

 

Ja det var bra, me elv vil ha -

for denne sak` vil me brenna:

I røyr skal elva`kje renna !

 

Ei landskap vakkert og urørt står

med fjell og vatn og dalar.

Me pakkar sekken - til fjells det går,

ein slik natur til oss talar.

 

Ja her er bra, de elv må ha -

for denne sak` de må brenna:

I røyr skal elva`kje renna !

 

Og tradisjonar det har vår dal,

for folk har budd her så lenge.

Og Storefossen gav "Raldals dall" -

frå elva namn me har fenge.

 

Ja det var bra, me elv vil ha -

for denne sak` vil me brenna:

I røyr skal elva`kje renna !

 

Kor godt det gjer å få komma hit

til skog og fjell, høyra suset

frå foss og kulpar, me trekkjest dit -

og fiskar i elvebruset.

 

Ja det var bra, me elv vil ha -

for denne sak` vil me brenna:

I røyr skal elva`kje renna !

 

Og Rasdalsvatnet som blenkjer fint,

her vaker fisk - fuglar hekkar,

og fram på våren når snø har tint -

det strøymer frå alle bekkar.

 

Ja det er bra å vatn ha -

for denne sak` vil me brenna:

I røyr skal elva`kje renna !

 

No overlet me ein fin natur

til alle dei som kjem etter,

då veit me sikkert at det vert tur

i sumardag som i vetter.

 

Ja det var bra, me elv vil ha -

for alltid skal orda brenna:

I røyr skal elva`kje renna !

 

Terje Rasdal

 

Juli 2002