Tuften sett fra  Høgastølen

©Arild Skjelbred 2007