Mars 2008    
     
  Mot Jonshorgi -  endelig på toppen etter en strabasiøs tur opp gjennom Bjødnstegen og Langelien.    
  tilbake  hjem © Arild Skjelbred