En litt lengre tur innover i fjellet

   
     
 

Nå kan snøen bare forsvinne for min del

   
     
  Veten frister, men skavlen innunder er ikke så kjekk - se neste bilde    
     
  Her er det best å holde seg unna    
     
  Fullstendig klar over at det ikke er jakt, heldigvis ser det ut til å være et godt smågnager år, godt for rypekullene    
  tilbake  hjem © Terje Rasdal