Søndags jakt uten fangst, men med mange opplevelser

   
     
 

Etter en lang runde er noen samlet ved Pøyso

   
     
  Er de trøtt eller ?    
     
  På tuften etter en lang dag - 10 observasjoner av hjort    
     
  En flott hund på Tuften    
  tilbake  hjem © Arild Skjelbred