Bilder fra en vinterpyntet Rasdal    
     
 

Grendahuset - ca 10 cm snø

Det er nå lagt inn varmekabel i vanninntaket i kjelleren, varme på kjøkken og i kjeller er satt på.

   
     
  Fra Haugahølen mot fjellet    
     
  Overblikk fra Skaret    
     
  Rasdalsvatnet mot Tuften    
     
  Fra Vegenden - det bærer preg av vinter - så absolutt    
  tilbake  hjem © Terje Rasdal