Traktor på Nerjora - Nilsbruket, et prakteksemplar

©Arild Skjelbred 2007