Til nå - selv om det bare er andre dagen i ferien - så har været vært slik, men vi

er i gang. Ny ovn er montert inne, to rom er ferdig ombygget og innredet, nye 

lamper og ovner er skrudd opp - helgen har vært arbeidsom - i dag skal det støpes 

fundament for en Bergenslykt - den som i sin tid stod på Skaret.................

©Arild Skjelbred 2007