august 2008    
     
  Hvitryggspetten - på besøk igjen, fins ikke redd for folk.

Hvitryggspetten (vitenskapelig navn Dendrocopos leucotos) er en spettefugl. Arten er knyttet til områder med mye løvskog som er rik på død ved. Den står oppført som nær truet (NT) på rødlisten av 2006 og er i tilbakegang på Østlandet.

   
  tilbake  hjem © Arild Skjelbred