Noen inntrykk fra radalen i starten av mars, ikke så mye snø og ikke skiføre før en kommer et stykke inn i fjellet

   
     
 

Nedre Rasdalen - vinterlig i det minste - ca 20 cm snø

   
     
  Her ligner det litt mer på vinter - hjortespor overalt    
     
  Stølsvegen - her er det truger som gjelder    
     
  Nye hytten i Holo    
     
  Holder snøen til påske?    
     
  Ved gamlestølen    
     
  Her er det ihvertfall noenlunde skiføre    
     
  Mot Storesteinen    
     
  Ikke helt ordentlig vinter lenger inne i fjellet heller    
  tilbake  hjem © Terje Rasdal