Fjelltur en flott fredag i oktober

   
     
 

Ved vegenden kl 0800 - bilen til arbeidsfolkene i Holo er på plass

   
     
  Nye broen ved Holo begynner å ta form    
     
  Vafethølen    
     
  Et av elveløpene mellom Holo og Rørbakken - helt tørrlagt    
     
  Måtte bare fange bevegelsene i elven - glad for at vi fikk beholde elven.....    
     
  Morgen i Rørbakken kl 0825    
     
  Rørbakkastølen - Bakkastølen, frostig inntrykk.    
     
  Vibotn, et godt utgangspunkt for videre fjelltur    
     
  Leinaselet fra Gitlemurane    
     
  Vibotn fra Gitlemurane    
     
  Vel ankommet i Oskardet    
     
  Vinteren begynner å ta over i fjellet    
       
  Oskardstjørni, vakkert og mystisk      
       
  Rester av tidligere rypejakt      
       
  Vælesløkjene og Mykkeltvetveten      
       
  Vampavatnet - helt øde      
       
  Hele Vampavatnet      
       
  Tjern mot Gråvatnet  - kalt for Tverrtjødnena - takk til Per Arild      
       
  Gråvatnet - vårt alles Gråvatn      
       
  Leinaselet og Rasdalen fra Tofjellet, jaget forresten ut en orrhøne fra et av bjørketrærne her      
       
  Rørbakken fra Tofjellet      
       
  Holo fraTofjellet      
       
  Nedre Rasdalen fra Tofjellet      
  tilbake  hjem © Arild Skjelbred