2018 13.03.2018

 

Grendalaget oppfordrer flest mulig til å komme på årsmøtet - uansett vil det komme et gjennomtenkt referat her på grendalagets side

2017


Grendalaget hadde styremøte i grendahuset fredag 13 oktober

Grendalaget informerer om følgende:

 • Det er kjøpt inn en vaskemaskin til felles avbenyttelse - monteres og vil være klar for bruk innen påske, bruk av maskinen vil koste medlemmene kr 50. Vaskemaskinen er forøvrig en gave fra et av grendalagets medlemmer.
 • Grasrotandelen - grendalaget har fått den første innbetalingen fra Norsk Tipping - anbefaler at flest mulig legger inn Rasdalen grendalag som grasrotmottaker - organisasjonsnummer 985 702 721
 • Dugnad, fellestur og sommerfest avviklet med rimelig godt oppmøte
 • Dugnadsarbeid 2018 - vask og rydding på grendahuset - rydding av stier til ny fellestur
 • Lærer rommet i andre etasje skal pusses opp
 • Åresalg på basaren påskeaften - styret har gjort et vedtak på 3 trekninger og 10 kroner åren

Aktiviteter 2018

 • Årsmøte i grendalaget torsdag 29 mars
 • Påskerenn og basar lørdag 31 mars
 • Dugnad lørdag 2 juni
 • Fellestur lørdag 21 juli - tur fra Nerjora om Nyverken til Nerejordsnipen og ned Garlien - en flott tur på for mange ukjente stier - felles pause på Nipen
 • Sommerfest lørdag 28 juli

Litt forskjellig

 • Styret og sikkert mange andre er svært fornøyd med arbeidet Voss kommune har utført på Rasdalsvegen - mange timer har gått med her
 • Forøvrig arbeides det med et kart overhele området - dal og fjell - som skal plottes med lokale navn på detaljnivå - kartet skal digitaliseres og vil bli lagt ut på Rasdalssiden

Styret i Rasdalen grendalag 2017

Fremme fra venstre: Terje Rasdal (leder), Frøydis Eide (styremedlem), Jan Rasdal (styremedlem)

Bak fra venstre: Victor Larsen (varamedlem), Frode Tufte (kasserer), Vegard Rasdal (varamedlem), Arild Skjelbred (styremedlem)

 

Årsmøtet i Rasdalen grendalag 2017

Møtet ble avholdt 24 mars i grendahuset, 14 medlemmer inkludert styret var tilstede. Årsmelding og regnskap ble godkjent og styrets sammensetning er slik etter årsmøtet:

Terje Rasdal (leder), Frøydis Eide (styremedlem), Jan Rasdal (styremedlem),

Victor Larsen (varamedlem), Frode Tufte (kasserer), Vegard Rasdal (varamedlem), Arild Skjelbred (styremedlem)

 

Årsmelding 2015 2016

 

Vedtekter Rasdalen grendalag link          INNMELDINGSSKJEMA RASDALEN GRENDALAG

Værtest

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m

v