2019 09.06.2019       OPPDATER SIDEN     til forsiden   


Informasjon fra styret  - styremøte  fredag 7 juni 2019

 

Økonomien til grendalaget er fortsatt rimelig god, men styret oppfordrer de av medlemmene som ennå ikke har betalt kontigenten til å rette opp i dette snarest mulig. Kontonummer 3480 11 38286.

Fra og med 2020 blir fristen for betaling av kontigent 1 juni - satsene er for hovedmedlem kr 100, familiemedlem kr 50 og husstand kr 200, se mer informasjon her

Dugnaden 2019 samlet 8 medlemmer, det ble skrapt vinduer og grunnet, vask av bad og kjøkken og utvendig trapperensk

Rommet i 3 etasje skal pusses opp og det er hyret inn snekker - to av styrets medlemmer skal i forkant renovere rommet.

 

Til informasjon - så har det i økomiplanen 2020 - 2023 for nye Voss Herad fremkommet at 10 km kommunal veg skal privatiseres,  det er ikke presisert hvilke veier som inngår i planen, men antallet km er likt i foregående planer.

Terje har i den anledning tilskrevet Voss kommune innen fristen som var 5 juni - i hvor det presiseres viktige argument for å beholde Rasdalsvegen som kommunal vei - du kan lese skrivet hans her - videre saksgang blir publisert her

 


Informasjon fra styret  - styremøte og årsmøtet torsdag 18 april 2019

 

Foruten styret møtte 10 medlemmer opp - totalt 17 medlemmer

Årsmeldingen lest opp og godkjent  - link til årsmelding

Revidert regnskap godkjent

Valg: leder Terje Rasdal - styremedlemmer Jan Rasdal, Frode Tufte, Nina Haugsnes (ny) og Arild Skjelbred - varamedlemmer Vegard Rasdal og Victor Larsen - valgkomite Geir Rasdal og Jan Olav Larsen

 

Økonomien til grendalaget er rimelig god, men styret oppfordrer de av medlemmene som ennå ikke har betalt kontigenten for 2018 til å rette opp i dette snarest mulig. Kontonummer 3480 11 38286.

 

I tillegg til medlemskontigenten er påskebasaren og sommerfesten de viktigste inntektskildene for grendalaget. Noe kommer også inn via grasrotandelen til Norsk Tipping, om du tipper på nettet - velg Rasdalen grendalag som mottaker.

 

Noen datoer videre for 2019

Det jobbes fortsatt med planer om å sette i stand lærerrommet i 3 etasje, slik at dette kan brukes til overnatting.

Kart med stedsnavn i Rasdalen er fortsatt under utarbeidelse og det forventes en snarlig publisering her på Rasdalssiden.


kan du betale med VIPPS

på grendahuset - dusj og vaskemaskin

 

VIPPS til 530195

VIPPS til Rasdalen grendalag - plakat med VIPPS nummer henger på grendahuset

2018


Årsmøtet i Rasdalen grendalag

ble avholdt torsdag 29 mars kl 1800, foruten styret møtte 11 medlemmer opp - totalt 17 medlemmer

 

Årsmelding og regnskap ble godkjent og styrets sammensetning er slik etter årsmøtet:

Terje Rasdal (leder), Frøydis Eide (styremedlem), Jan Rasdal (styremedlem),Arild Skjelbred (styremedlem)Frode Tufte (kasserer)

Victor Larsen (varamedlem), , Vegard Rasdal (varamedlem),

 

Årsmelding Rasdalen grendalag 2017/2018                      Adobe Acrobat Reader

 

Orienterings sak etter årsmøtet i grendalaget 29 mars      Adobe Acrobat Reader

 


2017


Grendalaget hadde styremøte i grendahuset fredag 13 oktober

Grendalaget informerer om følgende:

 • Det er kjøpt inn en vaskemaskin til felles avbenyttelse - monteres og vil være klar for bruk innen påske, bruk av maskinen vil koste medlemmene kr 50. Vaskemaskinen er forøvrig en gave fra et av grendalagets medlemmer.
 • Grasrotandelen - grendalaget har fått den første innbetalingen fra Norsk Tipping - anbefaler at flest mulig legger inn Rasdalen grendalag som grasrotmottaker - organisasjonsnummer 985 702 721
 • Dugnad, fellestur og sommerfest avviklet med rimelig godt oppmøte
 • Dugnadsarbeid 2018 - vask og rydding på grendahuset - rydding av stier til ny fellestur
 • Lærer rommet i andre etasje skal pusses opp
 • Åresalg på basaren påskeaften - styret har gjort et vedtak på 3 trekninger og 10 kroner åren

Aktiviteter 2018

 • Årsmøte i grendalaget torsdag 29 mars
 • Påskerenn og basar lørdag 31 mars
 • Dugnad lørdag 2 juni
 • Fellestur lørdag 21 juli - tur fra Nerjora om Nyverken til Nerejordsnipen og ned Garlien - en flott tur på for mange ukjente stier - felles pause på Nipen
 • Sommerfest lørdag 28 juli

Litt forskjellig

 • Styret og sikkert mange andre er svært fornøyd med arbeidet Voss kommune har utført på Rasdalsvegen - mange timer har gått med her
 • Forøvrig arbeides det med et kart overhele området - dal og fjell - som skal plottes med lokale navn på detaljnivå - kartet skal digitaliseres og vil bli lagt ut på Rasdalssiden

Styret i Rasdalen grendalag 2017

Fremme fra venstre: Terje Rasdal (leder), Frøydis Eide (styremedlem), Jan Rasdal (styremedlem)

Bak fra venstre: Victor Larsen (varamedlem), Frode Tufte (kasserer), Vegard Rasdal (varamedlem), Arild Skjelbred (styremedlem)

 

Årsmøtet i Rasdalen grendalag 2017

Møtet ble avholdt 24 mars i grendahuset, 14 medlemmer inkludert styret var tilstede. Årsmelding og regnskap ble godkjent og styrets sammensetning er slik etter årsmøtet:

Terje Rasdal (leder), Frøydis Eide (styremedlem), Jan Rasdal (styremedlem),

Victor Larsen (varamedlem), Frode Tufte (kasserer), Vegard Rasdal (varamedlem), Arild Skjelbred (styremedlem)

 

Årsmelding 2015 2016

 

Vedtekter Rasdalen grendalag link          INNMELDINGSSKJEMA RASDALEN GRENDALAG

Værtest

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m

v