Ærede Hærskab ! Julen 2014

 

Hør, Julen er tiden for tung Tradisjon

med Kvad, Mat oc Dricke i høi Posisjon,

se, Tørrfisk er nu sænket dybt ned i Vand –

oc Pinnekjøtt henger lett røget i Band.


 

Men Kvad har jeg ikke, thi da faar jeg svi,

Velsignelse er det til Frender at gi.

Men Nissen har alltid sjantilt gitt mig hint –

jeg maa ham kontacte litt forter’ enn svint.


 

Tyss, hvem sutrer saart med en hulkende Graat ?

Jo, Nissefar snufser med skjærende Laat :

«Jeg smærter har midtskips, det værker oc svir

og Skinn buler ut, strax mot Slutten det lir.


 

Aah, Fjældfant, nu hjælp mig, hva er dette her ?

I Lysken jeg haver to Udskudd saa svær’,

ved Navlen der ogsaa er kommet en Kul –

         min Tid er nu over, nix feiring af Jul.»


 

Se, Fjældfanten stryker trist Nisse saa mykt :

         «Frykt ikke, thi denslags er ikke saa sykt.

Vel møtt i mitt Selskab, jeg heter Kong Brock -

ei farlig det er, saa vi fixer det nok.»


 

”Du haver kun tre Brokk, men jeg hadde fir’,

nu ordner vi dette, du operativ blir.»

Oc Fjældfanten ringte Kirurgen oc sa :

«Sy sammen vaar Nisse, saa bliver han bra.».


 

Narkose fikk Nissen, armert blev ha saa,

oc lyck’lig han kjørte i Slæden derpaa,

tungt lastet med Gaver til By oc til Land–

«Vi glæder oss, Nisse, du møtte rett Mand.»


 

Ja, slig blev det jul for oss alle i Aar,

se, Barna de jubler naar Gaver de faar.

Hør Nissen sitt Budskab til hele vaar Flokk :

God Jul oc godt Aar – kjemisk fritt for all Brokk !