Ærede Hærskab       Julen 2016 

        December trer frem, nu det stunder mot Jul,

        se Fjældfanten sitter oc grubler i skjul,

        han tænker oc strever med Julelyrikk –

        oc frykter saa stærkt aa faa massiv Kritikk.

 

        Et Indhold saa smalt, dertil Remser saa kjent,

        af saadan Lyrikk kan han ei vær’ bekjent ,

        med Nissen som stakkarslig klager sin Nød –

        Repriser med Taarer oc Øinene rød’.

 

        Aa skrive om Været, saa tørt oc saa vaatt,

        samt skryte af Multene som han har faatt,

        det er ikke den slags som Folket vi ha –

        Forandring maa til, først da bliver det bra.

 

        Men braatt høres skjærende, hixtende Graat,

        paa Trammen staar Nissefar, mager oc vaat :

        «Jeg gled paa en Rot, tror mitt Haandledd er brekt,

        jeg har store Smærter, er nedkjølt og knekt .»

 

        Huff, Synet er verre enn alle de Aar,

        en Nisse der skamslaatt oc pjuskete staar,

        oc Fjældfanten ser hva som her er paa gang :

        En Operation med hvass Kniv oc med Tang.

 

        «Jeg ringer til Voss, de kan hele ditt Ledd,

        de fixer med Kløkt det som tragisk har skjedd,

        fatt Mot, kjære Nisse, jeg frakter dig frem –

        thi da kan du læget til Jul reise hjem.»

 

        Saa Nissen blev innlagt oc strax operert,

        en Skinne blev inni hans Haandledd montert,

        oc Nisse og Fjældfant til Løno strøk saa –

        for der var det graadigt med Kjødder aa faa.

 

        Moralen er saadan : Ha Brodder i Skjul,

        da undgaar du Rotvelt oc Skader til Jul,

        hør Nissen gentil oc frimodig staar frem :

        «Nyt Kjødder oc Fisk – samt en god Multekrem !»

         Terje Rasdal - julen 2016