Ærede Hærskab !                              Julen 2020

 

 

 

 

        Et merkeligt Aar som fluxt nærmer sig Jul,

        Corona har herjet oc skræmt oss i Skjul,

        vaart Samfund er merkt af en lumsk Pandemi –

        er stadig på Taa hev, er aldrig helt fri.

       

       

        Oc ute i Verden, se Galskaben raar,

        med løgnaktig Leder som Vold og Splid saar,

        en Tvitre-Gjøk gal som besviker sitt Land –

        en uverdig Adferd, en høist farlig Mand.

 

       

        Fra Aaret saa huskes Corona med skrekk,

        med Hjemmekontor, mye Samvær svant vekk,

        men Haabet maa være at til neste Aar

        det bliver en Bedring, vi Lettelser faar.

 

       

        Tyss, nu høres hosting, samt uling oc graat,

        vaar Nisse staar utenfor, tjafset oc vaat,

        han hixter oc babler : «Aah, hjælp mig, du Kar,

        jeg faar ikke puste, Corona jeg har.»

 

       

Da Fjældfant tar Ansvar oc siger som saa :

        «Fatt mot, kjære Nisse, jeg luxt vet en Raad.»

        Jeg gaar mot Kommoden oc hva finder jeg ?

        Jo, Mixtur oc Slaggstoff, jeg blander i vei.

 

       

        Se Fjældfanten grabber Småflaskene frem,

        han nynner og blander, har i Multekrem.

        «Min kjæreste Nisse, her ta dig en Støit –

        svælg indpå en Doze, saa svever du høit.»

 

       

        Oc Nissen tar inn special Medisin,

        først bliver han øren, men efterpaa fin.

        Han saler sitt Reinsdyr oc suser mot Sky –

        paa ny er det Glæde i Grænd oc i By !