Juli 2009    
     
 

Ved Veidemannsbu - to flotte irsksettere og et ensomt lam.

   
  tilbake  hjem Per Arild Lie