Juli 2009    
     
 

Fra Lambhusdalen - utsikt.

   
  tilbake  hjem Per Arild Lie