Juli 2009    
     
 

Veidemannsbu - et fint turmål.

   
  tilbake  hjem © Per Arild Lie