ET LITE KNIPPE BILDER FRA PÅSKEN 2014    
     
 

En ung Rasdal på Veten for første gang

   
     
  Mot Vampavatnet, Blåsåta og Veten – her er det ikkje mangel på snø !    
     
  Frå Leinakanten mot Rasdalen, eit snøfattig område der nede.    
     
  Tostigen - gamlevegen til Rasdalen.    
     
  Tostigen - her vil det bli iverksatt restaurering ettersom dette er eneste farbare vegen, dersom en opplever et nytt ras som i 2012    
  tilbake  hjem © Terje Rasdal