Litt september inntrykk

   
     
 

Oversikt fra Gaverfjellstonet

   
     
  Storavatnet med Kjerringa i bakgrunnen    
     
  Sydtjørnet med Kvanngrøknolten i bakgrunnen    
     
  Vossedalstølen    
     
  Snø på Veten    
     
  Vælesløkjene    
     
  Kvitafjellet    
     
 

Gitlemurane (ovenfor Vibotn)

   
     
  På oppdrag fra Voss kommune er nå vegen i Berget ordnet av Jan og Jaran    
  tilbake  hjem © Terje Rasdal