Sommerfest og inntrykk fra dalen ellers    
     
 

Litt av festlyden på sommer festen - rundt 50 deltakere - flere bilder kommer

   
     
  Tradisjonen tro - hesteskokasting    
     
 

Et vel flott gavebord

   
     
  Det minker på snøen i fjellet    
     
  Fra nedre Rasdalen    
     
  Bolstad fra Rasdalsberget    
     
  Stien opp mot Tostigen - her er det vesentlig forbedret også    
     
  Tostigen er virkelig blitt flott    
     
  Tostigen fra toppen    
     
  Kjent og kjært motiv - Tuften    
  tilbake  hjem © Terje Rasdal