Sogeskrift for Vassvøri sogelag 2021  

Sogeskrift for Vassvøri sogelag 2021 er den 27 utgaven og er absolutt  anbefalt  jule lektyre.

 

Innholdet er som vanlig variert og godt.

 

 

Heftet kan bestilles hos Grethe Finsrud Agerlie grethefa@hotmail.com

eller kjøpes hos bokhandlerne på Voss