Noen gamle bilder fra arkivet - plukker fram litt etter hvert                                                  hjem

Trykk oppdater eller F5 for endringer

   
 

Veidemannsbu eller Rørbakkastølene før 1928

De gamle stølshusene ved Veidemannsbu (Rørbakkastølen).Sakset fra Bolstadboken om stølene til

Rasdalen "Rørbakken hadde vårstølar på Gamlestølen og sommerstølar på Rørbakkastølen.

 Nigardsselet står enno og er sett i god stand. Oppigardsselet er dotte ned. Desse sela stod oppe i

bakken og vart ikkje tekne av raset i 1928. Under det store snøfallet og uveret då, vart Vetleelva

 oppdemd, og då vatnet braut igjennom, sopte ho med seg det som var att av sela som tilhøyrde

 Holo og Mari- og Larsbruket." Takk til Kåre som husket og Birgit som sendte bildet

   
 

Flott bilde fra en svunnen tid, påske ved "granene" for ca 60 år siden, Andreas Tufte var med å plante dem. Plassen er også kjent som Granholtet eller opprinnelig Gamlestølen. Områdene rundt heter Gamlestølsmyra og Gamlestølslia. Fra fam. Jansons samlinger

   
 

Ungdommer i Rasdalen rundt 1930

   
 

Fra folkemøtet på grendahuset i 2002 - Rasdalselven skulle reddes fra utbyggingsplanene til BKK - god oppslutning

   
     
     
 

Jakobsgården i 1932 - formentlig er det Inger Johanne Karlsen på bildet (søster til Aksel Karlsen) se flere bilder fra samme tidsepoke her

   
 

   
 

Hestetransport på Skaret - rundt 1950 

flere bilder fra fam Janson finner du her - alle fra 50 tallet

   
     
  Ottar og Ansgar på Skaret vinteren 2004    
     
 

Olav K. Rasdal, Jan Rasdal og Ansgar Tufte formentlig høsten 1979 - (scannet inn fra en dårlig fotokopi)

   
     
  Ansgar på Tuften i 1979    
     
  Nilsbruket på Nerjora i 1979    
     
  Jakobsbruket på Nerjora i 1979    
     
  Grendahuset i 1979    
     
  Fra øvredalen i 1979    
     
  Nedre Rasdalen i 1979    
     
  Øvre Rasdalen i 1979    
     
  Ras i Rasdalsberget 2002    
  tilbake  hjem © Arild Skjelbred