Noen gamle bilder fra arkivet - plukker fram litt etter hvert                                                  hjem

Trykk oppdater eller F5 for endringer

   
 

Ungdommer i Rasdalen rundt 1930

   
 

Fra folkemøtet på grendahuset i 2002 - Rasdalselven skulle reddes fra utbyggingsplanene til BKK - god oppslutning

   
     
     
 

Jakobsgården i 1932 - formentlig er det Inger Johanne Karlsen på bildet (søster til Aksel Karlsen) se flere bilder fra samme tidsepoke her

   
 

   
 

Hestetransport på Skaret - rundt 1950 

flere bilder fra fam Janson finner du her - alle fra 50 tallet

   
     
  Ottar og Ansgar på Skaret vinteren 2004    
     
 

Olav K. Rasdal, Jan Rasdal og Ansgar Tufte formentlig høsten 1979 - (scannet inn fra en dårlig fotokopi)

   
     
  Ansgar på Tuften i 1979    
     
  Nilsbruket på Nerjora i 1979    
     
  Jakobsbruket på Nerjora i 1979    
     
  Grendahuset i 1979    
     
  Fra øvredalen i 1979    
     
  Nedre Rasdalen i 1979    
     
  Øvre Rasdalen i 1979    
     
  Ras i Rasdalsberget 2002    
  tilbake  hjem © Arild Skjelbred