SISTE NYTT OM PRIVATISERING av Rasdalsvegen

Saksansvarlig for økonomiplanen som skal opp på kommunestyremøte torsdag, Bernt Eilev Aalvik, har på telefon overfor leder av grendalaget Terje Rasdal opplyst følgende: Saken om privatisering av kommunale veger er tatt vekk fra økonomiplanen. Så fra kommunens side blir det ikke aktuelt med privatisering av veger - kommunen vil altså ikke kjøre denne saken - et stort steg framover for Rasdalen. Selvsagt kan det være representanter som vil ta opp saken, men uansett er dette godt nytt for oss.

 

Og her er brevet jeg skrev til ordføreren på Voss og som stod å lese i Avisa Hordaland tirsdag 12 juni - litt dramatisk overskrift, men dog en sannhet om vegen skulle bli privatisert - klikk her for å lese brevet eller her til artikkelen

 

 

 

 

 

Vegsaken - privatisering av Rasdalsvegen

 

Lørdag 9 juni sendte jeg på eget initiativ et åpent brev til ordføreren i Voss kommune og til Avisa Hordaland. Jeg må presisere at dette ikke er et brev fra grendalaget.

 

Oppfordrer til at man leser sakslisten som den framkommer hos  Voss kommune. Der fremkommer det klinkende klart at nedklassifisering av kommunale veger står på sakslisten.

 

Det har også hersket en del tvil om kommunen kan privatisere veg uansett stand og som det framgår av denne juridisk baserte artikkelen så kan de det.

 

Formannskapet i Voss kommune har lagt fram økonomiplanen for 2019 - 2022. I den fremgår det at Rasdalsvegen nedklassifiseres og det tilsier at vi med overveiende sannsylighet vil oppleve at Rasdalsvegen blir privatisert. Den endelige avgjørelsen vil muligens bli tatt i kommunestyremøtet 14 juni, hvor økonomiplanen står på sakslisten. Redaktøren jobber videre med saken og vil være tilstede på møtet.

Møt opp i kommunestyresalen kl 1200, det er uvisst om saken kommer opp før kommunestyret har pause kl 1400, uansett hadde det vært flott om flest mulig fra Rasdalen setter sitt preg på kommunestyresalen denne torsdagen.

NB - dette er ene og alene innspill og informasjon fra redaktøren.

 


Som tidligere publisert hadde styret et ekstraordinært møte 27 april hvor tiltak overfor Voss kommunes planer om privatisering av kommunale veger ble diskutert.

Resultatet ble et framlegg som ble publisert lørdag 12 mai i Avisa Hordaland.